Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > Sensor Accessories

1-1350
Mã sản phẩm: 1-1350
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

Initiator tester
Proximity Sensors Accessories

2-way LED indicator for switch status


AB-12
Mã sản phẩm: AB-12
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

Mounting bracket
Proximity Sensors Accessories

Retainer for all cylindrical sensors with M12 thread


AB-18
Mã sản phẩm: AB-18
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

Mounting bracket
Proximity Sensors Accessories

Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread
Mounting aid


AB-30
Mã sản phẩm: AB-30
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

Mounting bracket
Proximity Sensors Accessories

Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread
Mounting aid 


AA-UDB-18GM-01
Mã sản phẩm: AA-UDB-18GM-01
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

Alignment aid

Alignment aid for double sheet sensor


BF 18-Y199135
Mã sản phẩm: BF 18-Y199135
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

Mounting flange

Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread
Simple installation and exact setting
Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting


LUC4-Z30-G2V
Mã sản phẩm: LUC4-Z30-G2V
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

MouTemperature sensor

Single hole mounting in G1/2A thread


MH 04-2681F
Mã sản phẩm: MH 04-2681F
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

Mounting aid

Suitable for VariKont, +U1+ and +U9* sensors
Fixing screws for VariKont included in delivery


LUC4-Z30-G2V
Mã sản phẩm: LUC4-Z30-G2V
Nhà sản xuất: Pepperl Fuchs

MouTemperature sensor

Single hole mounting in G1/2A thread


Next»
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0978.996.122

kd2@cntruongthanh.com


SẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: kd2@cntruongthanh.com
Hotline: 0978.996.122
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com